رایان پارک

معرفی پروژه بزرگ مجتمع تجاری – اداری رایان پارک ونک

مشخصات کلی پروژه بزرگ مجتمع تجاری – اداری ونک به شرح زیر می باشد:


– دارای زمینی به مساحت 18542 مترمربع

– دارای زیربنای 222070 مترمربع

– دارای برج دوقولو با زیربنای مفید هر کدام 84000 مترمربع یک برج اداری و دیگری هتل جمعا 168000 متر مربع

– شامل 54 طبقه ( 42 طبقه مثبت و 12 طبقه منفی )

– طبقات همکف تا منفی 4 تجاری به مساحت هر طبقه 7000 مترمربع

– دارای 11000 عدد پارکینگ

– دارای دو برج به مساحت هر برج در هر طبقه 2000 مترمربع

– یک برج برج تجارت جهانی و برج دیگر هتل 5 ستاره فوق لوکس

– یکی از 7 طرح نماد ملی تهران

– مابقی زمین دارای فضای سبز و امکانات رفاهی و تفریحی و فول مشاعات