رایان پارک

سبک فولدینگ با ویژگی های منحصر به فرد

شايد ،كمتر با سبک فولدينگ آشنا باشید ،چرا که هنوز ساختمانی مشهور به اين سبك درایران ساخته نشده است.
با اينكه اين سبك متعلق به اواخر قرن 20 اروپااست اما در معماري قديم ايران هم مي‌توان حس بودن در ساختمانی به سبك فولدينگ را تجربه كرد و آن زماني است كه شما در راسته‌ مجاور يكي از بازار‌هاي سنتي ايران قدم مي‏زنيد؛ راسته‌هایي بي‌ شماركه هريك براي فروش كالايي خاص شكل گرفته اند. راسته قماش‌ فروش‌ها، راسته گليم‌فروش‌ها، راسته مسگرها و راسته ديگركه هيچ‌كدام نمي‏ خواهند بگويند از باقي راسته‌ ها بهترند و دقيقا معماري فولدينگ همين است.

هر فضا در ساختماني به سبك فولدينگ شبيه يك لايه است. اين لايه‌ ها گاهي به صورت موازي دركنار هم قرار مي‌گيرند و گاهي درهم پيچ و تاب مي‏خورند. لايه‌لايه بودن يكي از بارزترين ويژگي‎هاي اين سبك است و تقريبا در تمام ساختمان‌هاي اين سبك ديده مي‌شود.
اين لايه‌لايه بودن نه فقط درشكل كلي بنا بلكه درطراحي فضاهاي داخلي هم مشهود است و به دليل تكرار اين لايه‌ ها كه سبب ريتم در طراحي مي‌شود، جلوه‌اي خاص به ساختمان مي‌دهد.فرم‌هاي معماري در اين سبك بيشتر به صورت منحني و نرم‌ هستند و به‌راحتي مي‌توانند به فرم‌هاي ديگر تبديل شوند.

فرم در معماري فولدينگ انعطاف ‏پذير است. اين فرم خود را با شرايط محيطي وفق مي‌دهد. درواقع فرم‏ ها يا لايه‌هاي معماري فولدينگ دركنار هم شكل محيط اطراف را به خود مي‌گيرند؛ مثلا ساختماني كه نقش راه‌ آهن را بازي مي‌كند، شكلي كشيده مثل خطوط را‌ه‌ آهن دارد. اين ويژگي را مي‌توانيد در «راه آهن افراگولا» در ايتاليا اثر «زاها حديد» ببينيد.

معماران اين سبك با ساختمان‌ هاي بلند عمودي مخالفند. بيشترساختمان‌هايي كه به اين سبك ساخته شده‌اند، شكل افقي دارند. شايد اين يكي از همان دلايلي باشد كه كمتر اين نوع ساختمان را در معماري جديد ايران مي‌بينيم.

منبع : دلتا